Přehled nabídek vyřazených knih

Knihovna Tematika Kontakt Seznam Zařazeno Platnost do
VK UJEP Ústí n. L. publikace EU pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/EDS-odpis2016.pdf 23.5.2016 17.6.2016


Tato stránka slouží ke zveřejňování seznamů vyřazovaných knih Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nabízených k využití v jiných knihovnách, popř. k prodeji studentům a zaměstnancům UJEP. Soukromým osobám poštou neposíláme! (Vzhledem k pracovnímu zatížení požadavky vyřizujeme s prodlením - netřeba urgovat)