Přehled nabídek vyřazených knih

Knihovna Tematika Kontakt Seznam Zařazeno Platnost do
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_1.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_2.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_3.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_4.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_5.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_6.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_7.pdf 20.12.2018 31.01.2019
VK UJEP Ústí n. L. knihy pult@knihovna.ujep.cz http://vyrazene.ujep.cz/odpis_knihy_8.pdf 20.12.2018 31.01.2019


Tato stránka slouží ke zveřejňování seznamů vyřazovaných knih Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nabízených k využití v jiných knihovnách, popř. k prodeji studentům a zaměstnancům UJEP. Soukromým osobám poštou neposíláme! (Vzhledem k pracovnímu zatížení požadavky vyřizujeme s prodlením - netřeba urgovat)